Antywindykacja

Popularność produktów finansowych

Antywindykacyja, zwana również często oddłużaniem, jest usługą, która wciąż cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Popularność i ogólna dostępność produktów finansowych na polskim rynku doprowadza niekiedy do sytuacji znanej pod pojęciem „pętli zadłużenia”. W takich sytuacjach Kancelaria Lexitor mając na uwadze dobro swoich Klientów podejmuje działania mające na celu skuteczne oddłużenie klienta i ochronę jego interesów.

Z tego też względu w codziennych działaniach oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu profesjonalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty. Dokonując wnikliwej analizy sytuacji finansowej Klienta oceniamy zasadność kierowanych pod jego adresem roszczeń. W ten sposób wielokrotnie dzięki naszym działaniom naszym Klientom udaje się uniknąć spłaty całości lub części posiadanego zadłużenia do zapłaty, którego byli oni niesłusznie wzywani.

Przedawnienia długu

Powierzone nam sprawy analizujemy głównie pod kątem możliwości przedawnienia długu oraz zasadności wysokości kwot do zapłaty, których wzywany jest nasz Klient. Często bowiem okazuje się, że zadłużenie wynikające z umowy o pożyczkę parabankową składa się głównie z wysokich prowizji za udzielnie kredytu. Często poziom kosztów naliczanych przez firmy windykacyjne i pożyczkowe okazuje się bowiem niewspółmiernie wysoki w porównaniu do kwoty zobowiązania.

Dzięki takiemu wsparciu możliwe jest uniknięcie zapłaty często wysokich kwot wynikających z bezzasadnych roszczeń. Z tego też względu realizowane przez nas usługi zyskują miano działań broniących interes konsumentów w starciach z nieugiętymi firmami windykacyjnymi.

Wszystkim zainteresowanym skorzystaniem z naszych usług zapewniamy bezpłatną analizę każdej sprawy oraz darmowe doradztwo w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania.

Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.

Aktualności

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl