Bankructwo konsumenckie – szansa na nowy początek

Bankructwo konsumenckie – szansa na nowy początek

Płynność finansowa
Fot. 1 – Bankructwo konsumenckie

Płynność finansowa to podstawa prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z powodów jej utraty jest przedłużający się czas oczekiwania na uregulowanie przez kontrahentów zaległych należności. Brak środków powoduje zatory finansowe, które skutkują narastaniem długów. Pogłębiające się kłopoty finansowe w znaczący sposób utrudniają prowadzenie przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji nie tylko firma, lecz także jej właściciel lub też wspólnicy spółki zaczynają mieć problem z wypłacalnością. Może się okazać, że coraz trudniejsze okoliczności finansowe doprowadzą w końcu do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Zakończenie działalności firmy to jedno, ale jej problemy majątkowe przekładają się niemal w każdej sytuacji na stan finansów osobistych właścicieli. Znalezienie wyjścia z tej trudnej sytuacji nie jest łatwe, ale możliwe.

Niezbędna pomoc profesjonalistów

Wielu właścicieli firm gubi się w spirali długów. Szukając wyjścia z sytuacji, często ogłaszają bankructwo konsumenckie, myśląc, że działanie to pomoże im wyjść z problemów finansowych. Niestety polskie prawo nie jest tak łaskawe. Choć przedsiębiorca, który ogłosił upadłość, może w myśl porozumienia z wierzycielami uwolnić się częściowo z zadłużenia, nie jest w stanie wyzbyć się go w całości. Gubiąc się w przepisach, wyrokach sądów, często potrzebuje pomocy doświadczonych ludzi, którzy wyjaśnią, na czym polega bankructwo konsumenckie i w jakich okolicznościach oraz w jaki sposób można je ogłosić .
Mając doświadczenie z upadłością konsumencką, pomagamy naszym klientom w oddłużeniu się ze zobowiązań finansowych oraz zabezpieczeniu części majątku, bez względu na to, czy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność, czy działa w spółce osobowej. Poniżej przedstawiamy Państwu obie sytuacje, a także nakreślamy, w jaki sposób działamy, aby klient wyszedł z tarapatów, w których znajduje się w momencie zgłoszenia się do naszej kancelarii.

Bankructwo konsumenckie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowe przedsiębiorstwo jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Rodzaj ten przewidziany jest dla osób pełnoletnich, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Jednoosobową działalność gospodarczą może prowadzić osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną.
Zakładając taką formę działalności, należy mieć na uwadze, że właściciel za zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem (z wyłączeniem pozycji wymienionych w ustawie). Przedsiębiorca, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, może ogłosić bankructwo konsumenckie. Wszczynana jest wówczas procedura, której celem jest zapewnienie roszczeń wierzycieli. Wspomnianą procedurę można podzielić na dwie kategorie:
likwidacyjną – gdzie długi spłacane są z majątku właściciela
restrukturyzacyjną – w której przedsiębiorca i wierzyciele zawierają układ, dzięki czemu dług ulega restrukturyzacji.
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku warto skorzystać z naszej pomocy. Zapoznamy się z sytuacją przedsiębiorstwa, dzięki czemu wybierzemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie.

Bankructwo konsumenckie spółki cywilnej

Często zgłaszają się do nas przedsiębiorcy chcący ogłosić bankructwo konsumenckie spółki cywilnej. Wówczas tłumaczymy im, że ustawa nie przewidziała takiej możliwości, ponieważ spółka cywilna jest umową wspólników, którzy chcą osiągnąć wspólny cel gospodarczy. Nie pozostawiamy ich jednak bez pomocy. Doradzamy im jak wyjść z długów. Można to zrobić poprzez złożenie wniosków o bankructwo konsumenckie poszczególnych wspólników.
Nadmieniamy, że wspólnicy mogą samodzielnie złożyć wnioski o ogłoszenie upadłości, jednak w praktyce sądy odrzucają je w momencie, kiedy majątek jest zbyt mały na pokrycie zadłużenia. I tutaj zaczyna się problem, który, dzięki doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie rozwiązać.

Bankructwo konsumenckie – zabezpiecz się! Pokażemy Ci, jak

Wielu przedsiębiorców zapomina o tym, że bez względu na formę działalności, za długi odpowiada całym swoim majątkiem. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej długi mogą przejść również na rodzinę przedsiębiorcy. Warto zatem zabezpieczyć się przed ryzykiem pojawienia się braku płynności finansowej nie tylko w rodzinie, ale przede wszystkim w prowadzonym przedsiębiorstwie. Nasza kancelaria zajmuje się nie tylko pomocą w ogłoszeniu bankructwa konsumenckiego, ale również doradztwem, dzięki któremu właściciele firm wiedzą, jak zabezpieczyć swój majątek osobisty.

Gdy problemy finansowe już się pojawiły

Jeżeli płynność finansowa już zaczęła kuleć, pomożemy Państwu doprowadzić do całkowitego oddłużenia z posiadanych wierzytelności. Jako pełnomocnik, ogłosimy upadłość przedsiębiorstwa oraz bankructwo osobiste.
Zdajemy sobie sprawę, że powyższy temat nie należy do najprzyjemniejszych, jeśli jednak posiadacie Państwo zobowiązania, których nie jesteście w stanie pokryć z majątku firmy i własnego, zachęcamy do kontaktu. Zaproponujemy możliwie najlepsze rozwiązanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.