Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka to postępowanie, które ma doprowadzić do umorzenia części długów osoby fizycznej. Gdy mówimy o antywindykacji, mamy na myśli oddłużenie. Umożliwia ono w wielu przypadkach uporanie się z problemami finansowymi konsumentów. Wówczas łatwiej poradzić sobie z odbudową budżetu i przestać zapętlać się w spirali zobowiązań pieniężnych. Jakie inne korzyści oferuje upadłość konsumencka?

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może prowadzić do całkowitego oddłużenia

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które jednocześnie zgromadziły tak duże zadłużenie, że nie są w stanie go spłacić. Dzięki niej może nastąpić całkowite lub częściowe oddłużenie należności naliczonych przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Warto wiedzieć o tym, że w takiej sytuacji majątek dłużnika jest w mniejszym lub większym stopniu przejęty na rzecz wierzycieli. Staje się on wówczas masą upadłościową, do której dołącza również wynagrodzenie za pracę.

Opłata za wniosek o upadłość konsumencką wynosi aktualnie zaledwie kilkadziesiąt złotych. W 2014 roku miała również miejsce nowelizacja ustawy, dzięki której droga do antywindykacji stała się wyraźnie mniej kręta.

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Mimo że majątek dłużnika jest w znacznej części pochłonięty na rzecz wierzycieli, nie pozostaje on jednak bez żadnej formy pomocy. Po pomyślnym przejściu przez proces prowadzący do oddłużenia, upadły może wnioskować o środki na mieszkanie. W przypadku, gdy jego nieruchomość stała się masą upadłościową, a następnie ją sprzedano, ma szansę na odzyskanie pewnej kwoty pochodzącej z jej sprzedaży. Odpowiada ona kwocie za czynsz lokalu mieszkalnego na okres od 12 do 24 miesięcy, znajdującego się w okolicy ówczesnego miejsca zamieszkania. Jest ustalana przez sąd.

Efekty antywindykacji

W efekcie całkowitego oddłużenia wszelkie egzekucje i postępowania wobec konsumenta są umarzane. W przypadku gdy antywindykacja przebiegnie pomyślnie, redukowane są również długi wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Istnieją pewne należności niepodlegające likwidacji. Są to między innymi zobowiązania alimentacyjne.

Upadłość konsumencka gwarantuje dłużnikowi korzyści ułatwiające uporanie się z problemami finansowymi. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że opcja ta nie jest pozbawiona wad. Warto skorzystać z pomocy specjalistów z kancelarii Lexitor. Ich działania są całkowicie nakierowane na dobro konsumenta i z pewnością ułatwią przejście przez proces prowadzący do antywindykacji.

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl