Jak ogłosić upadłość konsumencką? Podstawowe zasady, o których warto wiedzieć

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Podstawowe zasady, o których warto wiedzieć

O możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność. Oczywiście nie można na początku biznesowej drogi zakładać, że się nie uda, jednak z drugiej strony – dobrze jest myśleć racjonalnie i brać wszystkie możliwości pod uwagę.

Od jakiegoś czasu obserwujemy, że świadomość Polaków dotycząca wspomnianego tematu systematycznie wzrasta. Coraz więcej firm popadających w tarapaty ogłasza upadłość konsumencką. Nie da się ukryć, że wiele z nich zgłasza się po pomoc do naszej kancelarii. Jesteśmy bowiem miejscem, w którym uzyskują rzetelne informacje i pomoc.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Ci, u których dopiero pojawiły się problemy finansowe, a którzy nie myśleli o nich wcześniej, często zastanawiają się, czy upadłość konsumencka pomoże im w odzyskaniu stabilizacji. Często słyszy się, że upadłość konsumencką mogą ogłosić przedsiębiorstwa, które zamknęły działalność i złożyły stosowny wniosek w ciągu 30 dni od jej wyrejestrowania. Jest to jak najbardziej prawda.
Dla tych, którzy nie prowadzą działalności, a popadli w tarapaty finansowe, mamy pozornie dobrą wiadomość. Upadłość konsumencką mogą także ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Przesłanką, która pozwala mu na ten krok, jest stan niewypłacalności, który utrzymuje się powyżej trzech miesięcy. Należy jednak pamiętać, że wspomniany stan nie może powstać z Państwa winy. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ogłoszenie bankructwa.
Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy możecie ogłosić bankructwo konsumenckie, zachęcamy do kontaktu. Trudny, prawniczy tekst ustawy postaramy się przedstawić w możliwie najprostszym języku. Przeanalizujemy także sytuację, w której się Państwo znajdujecie i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

debet
Fot. 1 – Debet – Jak załatwić upadłość konsumencką

Jak przygotować wniosek dotyczący upadłości konsumenckiej?

Choć złożenie wniosku może wydawać się prostą sprawą, warto skorzystać z pomocy fachowców. Nasza kancelaria pomaga bezproblemowo przejść przez cały proces, począwszy od doradztwa, poprzez złożenie wniosku, aż do ogłoszenia upadłości.
Żeby złożyć wniosek, należy w pierwszej kolejności zdobyć wszystkie dokumenty i stosowanie je pogrupować, na historię zadłużenia – umowa kredytowa, harmonogram spłat i wszelka korespondencja windykacyjna; dokumenty świadczące o braku winy dłużnika za stan niewypłacalności – np. dokumentacja medyczna, wypowiedzenie umowy o pracę itp. oraz dokumenty finansowe. Wspomniane powyżej grupy dołącza się w formie załącznika do składanego wniosku. Jeżeli nie wiecie Państwo, które dokumenty mogą się przydać, zapraszamy do kontaktu. Sporządzimy podstawową listę, która będzie adekwatna do Państwa sytuacji, jak również pomożemy skrupulatnie wypełnić wniosek. Musimy podkreślić, że im bardziej szczegółowe informacje zostaną w nim zamieszczone, tym większa szansa na to, że sąd przychyli się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej?

Po złożeniu stosownych dokumentów i ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza osobę, tzw. syndyka masy upadłościowej, który odpowiedzialny jest za sprzedaż majątku dłużnika. Z uzyskanych kwot spłaca zadłużenie wg wcześniej ustalonego planu. Jeśli z uzyskanych kwot nie zostanie spłacone całe zadłużenie, przygotowywany jest plan spłaty pozostałego zadłużenia, który upadły wykonuje w ciągu 36 miesięcy. Po tym czasie zadłużenie, którego nie udało się spłacić zostaje umorzone, a upadły oddłużony.
Nadmieniamy, że dłużnik nie pozostanie z niczym. Syndyk ma obowiązek wydzielić z uzyskanych kwot, równowartość dwuletniego czynszu, który będzie przeznaczony na opłacenie mieszkania dla upadłego i jego rodziny.
Jeśli upadły udowodni, że nie z własnej winy nie posiada majątku, którym mógłby dysponować syndyk, zadłużenie zostaje umorzone.

Rodzina a upadłość konsumencka

Osoby zgłaszające się do naszej kancelarii często pytają, czy wspólnie z małżonkiem mogą ogłosić upadłość konsumencką. Prawo nie przewiduje takiej możliwości. Jeśli oboje małżonkowie zdecyduje się na taki krok, każde z nich musi złożyć odrębny wniosek.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli bankructwo ogłosi tylko jedno, a małżeństwo nie posiada rozdzielności majątkowej – za długi odpowiada również drugi współmałżonek.

Co zyskujemy ogłaszając upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka pozwala wielu osobom zacząć wszystko od nowa. Dzięki spłaceniu wierzycieli z majątku ludzie tacy mogą normalnie funkcjonować w gospodarce, a nie ukrywać się przed komornikiem.
Wspomniana forma “pomocy” ma również cel edukacyjny – upadły, podczas spłaty długów, uczy się tak gospodarować pieniędzmi, aby w przyszłości nie mieć problemów finansowych.

Problemy z płynnością finansową – radzić sobie samemu czy skorzystać z pomocy profesjonalistów?

Wiele osób, zarówno prywatnych, jak i przedsiębiorców, stara się na własną rękę radzić z problemami finansowymi. Nie będziemy ukrywać, że niektórym się udaje. Niestety wielu z nich popada w spiralę finansową, z której bez pomocy nie da się uwolnić. Większość z naszych klientów to właśnie tacy ludzie.
Jeśli zatem widzicie Państwo, że nie jesteście w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemami finansowymi, zgłoście się. Nasi doradcy pomogą znaleźć rozwiązanie, które w Państwa sytuacji będzie najlepsze.

Upadłość konsumencka – co dzieje się z długami?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dług osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką, są po uprzednim sporządzeniu planu spłacane przez przyznanego do sprawy syndyka. Pozostałe, których nie uda się zabezpieczyć z uzyskanych ze sprzedaży majątku kwot, w ciągu 36 miesięcy spłaca upadły.
Jeśli dłużnik wykaże przed sądem, że nie z własnej winy, nie dysponuje majątkiem, już w toku postępowania sądowego długi zostają umorzone.

Nie da się ukryć, że procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie należy do najprostszych. Jeśli zatem potrzebują Państwo porady lub pomocy, zachęcamy do kontaktu. Nasi prawnicy w bezbolesny sposób przeprowadzą Państwa przez ten trudny czas.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.