Zalety upadłości konsumenckiej

Zalety upadłości konsumenckiej

Istnieje wiele różnych przyczyn mogących doprowadzić człowieka do kłopotów finansowych. W dalszej kolejności pułapka zadłużenia może również powodować utratę całego majątku oraz inne problemy osobiste. W przypadku gdy dług powstał w wyniku niespodziewanych i zewnętrznych okoliczności, konsument ma prawo ogłosić upadłość konsumencką. Proces, który prowadzi do oddłużenia czy antywindykacji, daje szansę na spłatę należności na rzecz wierzycieli.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, antywindykację, czyli całkowite lub częściowe umorzenie długów. Osoba starająca się o wyjście z pułapki narastających należności musi złożyć odpowiedni wniosek, a następnie czekać na decyzję. Sąd ocenia zasadność prośby na podstawie wielu czynników, ale kluczowym jest fakt, czy zadłużenie powstało w wyniku okoliczności, których nie dało się przewidzieć i nie nastąpiły z winy konsumenta. Jeśli decyzja jest pozytywna, to kolejnym krokiem jest opracowanie planu spłaty.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Proces prowadzący do całkowitego lub częściowego oddłużenia rozpoczyna się od likwidacji majątku zgłaszającego wniosek o upadłość konsumencką. Wszystkie środki pozyskane z tytułu sprzedaży dóbr zadłużonego zostają przeznaczone na uregulowanie należności u wierzycieli, zgodnie z opracowanym wcześniej planem spłaty.

Upadłość konsumencka nie odbiera jednak szansy na normalne życie. Przejęciu nie podlegają przedmioty wymagane do egzystencji, a w przypadku utraty mieszkania lub domu dłużnik otrzymuje równowartość kwoty za wynajem lokalu w podobnej okolicy na okres dwunastu miesięcy. Upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi restrykcjami, ale jej zadaniem jest pomoc w uregulowaniu nadmiaru długów, a także konsekwentnym odbudowaniu budżetu.

Upadłość konsumencka – co nie podlega umorzeniu?

Upadłość konsumencka przeprowadzona wraz z pomocą specjalistów pomaga wyjść osobie fizycznej na prostą. Warto jednak pamiętać, że oddłużenie lub antywindykacja nie prowadzi do zredukowania wszystkich długów. Te, które nie podlegają umorzeniu to, między innymi zobowiązania alimentacyjne, wynikające z rent z tytułu kalectwa, śmierci lub niezdolności do pracy, a także przeznaczone na naprawienie szkody stwierdzone odpowiednim orzeczeniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.