Skuteczne sposoby na wyjście z zadłużenia

Skuteczne sposoby na wyjście z zadłużenia

W kłopoty finansowe może wplątać się naprawdę każdy. Niekiedy wystarczy, że człowiek podejmie jedną złą decyzję, przez którą trafia w pułapkę zadłużenia i nie może się z niej wydostać. Rosnące należności mogą prowadzić do wielu negatywnych skutków, więc zdecydowanie nie warto zamiatać problemów pod dywan i stanąć im naprzeciw. Antywindykacja, upadłość konsumencka czy zwrot kosztów kredytu. Jak skutecznie wyjść z zadłużenia?

Dla kogo jest przeznaczona upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dedykowane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ma ono na celu całkowite lub częściowe umorzenie długów, czyli oddłużenie. Warto pamiętać, że wniosek o upadłość konsumencką zostanie przyjęty wyłącznie w przypadku niezawinionej niewypłacalności. Co to znaczy? Sąd rejonowy rozpatrujący prośbę może ją oddalić, między innymi, jeśli zadłużenie pojawiło się w wyniku rażącego niedbalstwa finansowego lub było ono jednym z powodów.

Po przyjęciu wniosku o upadłość konsumencką sąd ustala, które długi można umorzyć, zakłada plan spłaty, a także w równorzędny sposób zaspokaja roszczenia wierzycieli. Istotny jest fakt, że, mimo oddania całego majątku w ręce syndyka, zaległości są regulowane w możliwie najmniej inwazyjny sposób. Upadłość konsumencka prowadząca do oddłużenia gwarantuje spłatę długów bez dużego obciążenia, co ułatwia finansowe stanięcie na nogi.

Proces prowadzący do antywindykacji nie jest łatwy, a konsument musi liczyć się z kilkoma niedogodnościami. W większości przypadków jednak warto zdecydować się z pomocą specjalistów na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, aby pożegnać się z długami i od nowa budować swój budżet.

Zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie

Szeroka dostępność form kredytowania, a także rosnący konsumpcjonizm spowodowały, że wyraźna większość społeczeństwa korzysta z jakichś usług firm pożyczkowych czy banków. Ustawa o kredycie konsumenckim umożliwia odzyskanie części kosztów poniesionych na rzecz prowizji, składek ubezpieczeniowych czy kosztów administracyjnych w przypadku przedterminowej spłaty kredytu. Zdarza się, że kredytodawca obarcza klientów wysokimi kosztami za samo uruchomienie pożyczki, więc wszelkie odzyskane kwoty mogą pomóc w wyjściu z kłopotów finansowych.  Banki lub firmy pożyczkowe nie zawsze są skore do wypłacania należności swoim klientom, a jednocześnie nie każdy kredytobiorca potrafi odnaleźć się w gąszczu formalności. Warto wówczas skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.