Upadłość konsumencka formularz

Upadłość konsumencka formularz

Internet jest medium, w którym można znaleźć wiele informacji, również dotyczących upadłości konsumenckiej. Należy jednak mieć na uwadze, że prawo co jakiś czas się zmienia, co oznacza, że zamieszczone w sieci informacje mogą być nieaktualne. Zweryfikowanie danych, które znajdziecie Państwo na wielu stronach internetowych może okazać się trudne. Szczególnie upadłość konsumencka jest niewdzięcznym tematem, bowiem regulacje dotyczące tego postępowania zostały po raz pierwszy wprowadzone w 2009 roku, co oznacza, że są ciągle zmieniane i dopracowywane.

Biorąc pod uwagę powyższe, aby znaleźć najbardziej aktualne informacje dotyczące upadłości konsumenckiej, jak i innych spraw, warto przejść do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, które odpowiedzialne jest za wymogi formalne, które są aktualne jeśli chodzi o przebieg postępowania w naszym kraju.

Strona www.ms.gov.pl to źródłowe miejsce, z którego pochodzą aktualne wpisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Szukając aktualnych informacji, macie Państwo pewność, że te zawarte na wspomnianej stronie www nie mijają się z prawdą. Co więcej, w archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości można odnaleźć informacje z czasów, kiedy pojawiły się pierwsze akty prawne dotyczące upadłości konsumenckiej. Dzięki temu z powodzeniem można prześledzić, jak prawo polskie ewoluowało w tej sprawie.

Konsumenci, którzy zainteresowani są tematem upadłości, mogą ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pobrać specjalnie dla nich przygotowany poradnik, w którego tworzeniu brali udział zarówno sędziowie, jak i adwokaci. Poradnik ten zawiera nie tylko podstawowe informacje, które są istotne dla osób nie mających wiedzy na temat upadłości konsumenckiej.

Z poradnika dowiecie się Państwo:

  • jakie cele i konsekwencje może mieć postępowanie;
  • kto może ogłosić upadłość konsumencką;
  • jakie formularze złożyć, aby uruchomić procedurę upadłości konsumenckiej;
  • jak przebiega postępowanie i jaki może mieć finał.

Poza szczegółowym poradnikiem, Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie umieszcza prawidłowy wzór formularza, który należy wypełnić.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.