Upadłość konsumencka od osób fizycznych – wiedza, którą każdy powinien posiadać

Upadłość konsumencka od osób fizycznych – wiedza, którą każdy powinien posiadać

Ci, którzy nigdy nie mieli kłopotów, zapewne nie słyszeli o możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej od osób fizycznych. Po wprowadzeniu przepisów dających taką możliwość, niestety obserwuje się wzrost postępowań sądowych w tej sprawie.

Co rozumieć przez pojęcie upadłości konsumenckiej od osób fizycznych

Upadłość konsumencka od osób fizycznych to postępowanie sądowe, które prowadzone jest wobec osoby nieposiadającej działalności gospodarczej. Osoba taka musi stać się niewypłacalna wobec wierzycieli.
Co to znaczy “osoba niewypłacalna”? Określenie to definiuje akt prawny traktujący o prawie upadłościowym i naprawczym. Osobą niewypłacalną staje się osoba, która nie jest w stanie opłacić drugiego z rzędu zobowiązania, np. nie płaci drugiej raty kredytu w kolejnych miesiącach, przez co dług narasta.
Sąd w toku postępowania szczegółowo bada zaistniałe okoliczności i sprawdza, że niewypłacalność powstała z winy dłużnika, czy nie było w tym jego winy, a zaistniała sytuacja powstała przez niezależne okoliczności, na które konsument nie miał wpływu. Jeśli sąd uzna, że zła sytuacja materialna dłużnika nie jest jego winą, jest duża szansa, że ten będzie mógł ogłosić upadłość konsumencką od osób fizycznych.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Jak wspomniano powyżej, to sąd decyduje, czy dany podmiot składający wniosek o ogłoszenie upadłości, może to zrobić, czy nie. Co do wniosku – mogą go złożyć następujące podmioty:

 • osoby fizyczne, które nie prowadzą żadnej działalności – ani gospodarczej, ani zawodowej (np. osoby bezrobotne czy zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie);
 • osoby fizyczne, które prowadzą gospodarstwo rolne;
 • osoby tworzące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną;
 • wspólnicy tworzący spółkę partnerską;
 • członkowie zarządu w spółce komandytowo – akcyjnej;
 • członkowie stowarzyszeń oraz fundacji.

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej od osób fizycznych

 • Pomimo tego, że upadłość konsumencka od osób fizycznych niesie za sobą określone konsekwencje, warto zastanowić się nad złożeniem wniosku. Może bowiem przynieść wiele korzyści, do których niewątpliwie należą:
 • zawieszenie wszelkich postępowań przeciwko dłużnikowi, w tym egzekucyjnych, windykacyjnych czy sądowych o zapłatę;
 • nienaliczanie dalszych odsetek od zobowiązań dłużnika;
 • umorzenie zobowiązań, czyli oddłużenie osoby, która ogłosiła upadłość. Oznacza to uwolnienie dłużnika od wszystkich zobowiązań;
 • zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika, jeśli jego dom przeszedł do tzw. masy upadłości, czyli pod dyspozycję syndyka. Osoba ta ma za zadanie zaspokoić dłużnika w kwocie sięgającej maksymalnie dwuletniemu, przeciętnemu czynszowi najmu lokali mieszkalnych;
 • wykreślenie upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych, który prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy;
 • i nie da się ukryć – najważniejsza korzyść – możliwość rozpoczęcia wszystkiego od początku. Tak długo wyczekiwany spokój psychiczny.

Etapy postępowania

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej od osób fizycznych można podzielić na trzy podstawowe etapy:

 1. Trwające około 2 miesiące postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej od osób fizycznych, w którym sąd może zwrócić wniosek z prośbą o jego uzupełnienie, odrzucić wniosek lub całkowicie go oddalić.
 2. Właściwe postępowanie upadłościowe, które może trwać od 6 miesięcy nawet do roku.
 3. Wydanie wyroku i postępowanie zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym przez syndyka. Okres ten może trwać od roku do 3 lat.
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl