Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka to proces, na który decyduje się wiele osób fizycznych po latach nieskutecznego wychodzenia ze spirali długów. Antywindykacja daje szansę na uporanie się z wierzycielami, choć wszystkie procedury nie należą do najłatwiejszych. Warto jednak zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli należności powstały w wyniku nieoczekiwanych okoliczności, a nie winy samego człowieka. Jak cały proces wygląda w praktyce?

Upadłość konsumencka to szansa na wyjście z długów dla osób fizycznych

Pomysł o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej najczęściej pojawia się w głowie w momencie, gdy natłok wierzycieli nie pozwala na normalne życie i nie widać szansy na samodzielne wyjście ze spirali zadłużenia. Proces, który prowadzi do redukcji bądź całkowitego oddłużenia, czyli antywindykacji rozpoczyna się w momencie złożenia przez konsumenta wniosku do sądu rejonowego.

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Sąd uznaje zasadność wniosku pod kątem braku winy konsumenta w powstaniu zadłużenia, a także niespodziewanych okoliczności. Gdy decyzja okaże się pozytywna, pierwszym krokiem jest likwidacja majątku dłużnika. Tak zwana masa upadłościowa zostaje przeznaczona na rzecz spłaty części wierzycieli. Upadłość konsumencka wymaga również opracowanie planu spłaty. Ustalenie starannie opracowanego harmonogramu rozliczania się z wierzycielami pomaga w rzetelnym redukowaniu zadłużenia bez dużego wpływu na budżet domowy. Warunki procedury, która w konsekwencji prowadzi do oddłużenia lub antywindykacji, nie mogą być dla konsumenta nadmiernie uciążliwe. Jedną z opcji, która ułatwia wyjście na prostą, jest wypłacenie dłużnikowi równowartości kosztu wynajęcia lokalu na okres 12 miesięcy, w przypadku włączenia mieszkania lub domu do masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka często stanowi jedyną szansę do wyjścia na prostą. Dłużnik musi mieć świadomość, że nie wszystkie należności ulegają oddłużeniu. Zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, środki przeznaczone do zapłaty kar grzywny wyznaczonych przez sąd lub te, do naprawienia szkody w wyniku doznanej krzywdy nie zaliczają się do podlegających antywindykacji.

Proces uznania upadłości konsumenckiej nie jest pozbawiony wad, ale w większości przypadków jest ostatnią deską ratunku dla dłużników. Antywindykacja daje szansę osobie fizycznej nieprowadzącej działalności rozpoczęcie nowego etapu w życiu, więc w przypadku narastających problemów z wierzycielami, warto zdecydować się na kontakt ze specjalistami. Z ich pomocą procedura upadłości konsumenckiej będzie dużo prostsza.

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl