Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka to proces, na który decyduje się wiele osób fizycznych po latach nieskutecznego wychodzenia ze spirali długów. Antywindykacja daje szansę na uporanie się z wierzycielami, choć wszystkie procedury nie należą do najłatwiejszych. Warto jednak zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli należności powstały w wyniku nieoczekiwanych okoliczności, a nie winy samego człowieka. Jak cały proces wygląda w praktyce?

Upadłość konsumencka to szansa na wyjście z długów dla osób fizycznych

Pomysł o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej najczęściej pojawia się w głowie w momencie, gdy natłok wierzycieli nie pozwala na normalne życie i nie widać szansy na samodzielne wyjście ze spirali zadłużenia. Proces, który prowadzi do redukcji bądź całkowitego oddłużenia, czyli antywindykacji rozpoczyna się w momencie złożenia przez konsumenta wniosku do sądu rejonowego.

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Sąd uznaje zasadność wniosku pod kątem braku winy konsumenta w powstaniu zadłużenia, a także niespodziewanych okoliczności. Gdy decyzja okaże się pozytywna, pierwszym krokiem jest likwidacja majątku dłużnika. Tak zwana masa upadłościowa zostaje przeznaczona na rzecz spłaty części wierzycieli. Upadłość konsumencka wymaga również opracowanie planu spłaty. Ustalenie starannie opracowanego harmonogramu rozliczania się z wierzycielami pomaga w rzetelnym redukowaniu zadłużenia bez dużego wpływu na budżet domowy. Warunki procedury, która w konsekwencji prowadzi do oddłużenia lub antywindykacji, nie mogą być dla konsumenta nadmiernie uciążliwe. Jedną z opcji, która ułatwia wyjście na prostą, jest wypłacenie dłużnikowi równowartości kosztu wynajęcia lokalu na okres 12 miesięcy, w przypadku włączenia mieszkania lub domu do masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka często stanowi jedyną szansę do wyjścia na prostą. Dłużnik musi mieć świadomość, że nie wszystkie należności ulegają oddłużeniu. Zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, środki przeznaczone do zapłaty kar grzywny wyznaczonych przez sąd lub te, do naprawienia szkody w wyniku doznanej krzywdy nie zaliczają się do podlegających antywindykacji.

Proces uznania upadłości konsumenckiej nie jest pozbawiony wad, ale w większości przypadków jest ostatnią deską ratunku dla dłużników. Antywindykacja daje szansę osobie fizycznej nieprowadzącej działalności rozpoczęcie nowego etapu w życiu, więc w przypadku narastających problemów z wierzycielami, warto zdecydować się na kontakt ze specjalistami. Z ich pomocą procedura upadłości konsumenckiej będzie dużo prostsza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.