Upadłość przedsiębiorcy – zasady ogłaszania

Upadłość przedsiębiorcy – zasady ogłaszania

Zakładając działalność gospodarczą niewiele osób myśli, że może im się nie udać. Z jednej strony jest to słuszne myślenie, z drugiej zaś każdy przedsiębiorca powinien mieć w sobie odrobinę pokory, która pozwoli mu myśleć racjonalnie. Okazuje się bowiem, że coraz częściej do naszej kancelarii zgłaszają się osoby, które na początku działalności przedsiębiorstwa chciały przenosić góry, jednak w toku jego prowadzenia wpadły w spiralę finansową, z której nie potrafią się samodzielnie wydostać. Takim osobom niestety często pozostaje jedynie ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Kto może ogłosić upadłość przedsiębiorcy?

Upadłość przedsiębiorcy stosuje się w przypadku podmiotów gospodarczych, które aktywnie prowadzą swoją działalność. Mówiąc bardziej precyzyjnie, osobami takimi, w rozumieniu kodeksu cywilnego, mogą być:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne – czyli te, które mają osobowość prawną;
  • jednostki organizacyjne, które posiadają zdolność prawną.

A co ze wspólnikami w spółkach cywilnych oraz partnerskich? Osoby takie mają zdolność upadłościową. Należy jednak podkreślić, że nie jest możliwe ogłoszenie upadłości spółki, a jedynie ogłoszenie upadłości konsumenckiej poszczególnych osób.

Od czego zacząć? Wniosek o ogłoszenie upadłości

Osoba, która zdecyduje się ogłosić upadłość przedsiębiorcy, zobowiązana jest do złożenia stosownego wniosku w sądzie w ciągu 30 dni od dnia, w którym wykazana została niewypłacalność firmy.
Jeśli właściciel spóźni się choćby jeden dzień, grożą mu konsekwencje w postaci odpowiedzialności cywilnej, a nawet karnej. To samo dotyczy członków organów, którzy odpowiadają za sprawy podmiotu ogłaszającego upadłość przedsiębiorcy.

Upadłość przedsiębiorcy a upadłość spółki

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy przez spółki, dla których przepisy prawa przewidują taką możliwość, nie jest prostą sprawą. Warto zatem skorzystać z pomocy fachowców, którzy pomogą przejść przez wszystkie procedury bez dodatkowych problemów.
Prawnicy naszej kancelarii uczestniczyli wielokrotnie w przeprowadzeniu procedury ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowych, dla których możliwość ogłoszenia upadłości została przewidziana w kodeksie spółek handlowych, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Dysponują wiedzą i doświadczeniem, które pozwala im rzetelnie wykonać powierzone im zadanie.
Kancelaria Lexitor swoje usługi świadczy na terenie całego kraju, co sprawia, że zgłaszają się do nas przedsiębiorcy z większych miast, takich jak: Poznań, Warszawa czy Kraków, jak i mniejszych miejscowości.

Oddłużenie przedsiębiorcy – możliwe warianty

Warianty oddłużenia, które poniżej przedstawiamy, zostały wypracowane przez naszych prawników w toku wielu przeprowadzonych postępowań. W zależności od zastanej sytuacji proponujemy naszym klientom:

  1. Zamknięcie działalności gospodarczej z jednoczesnym ogłoszeniem upadłości konsumenckiej – ta możliwość dotyczy przedsiębiorców, którzy są niewypłacalni wobec jednego wierzyciela lub wcześniej zamknęli firmę, nie zgłaszając przy chęci ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.
  2. Ogłoszenie upadłości – ta możliwość zarezerwowana jest dla właścicieli firm, którzy są niewypłacalni i złożyli wniosek w terminie. Dodatkowo majątek firmy musi wystarczać na pokrycie postępowania upadłościowego, a przedsiębiorcy są dłużnikami w co najmniej dwóch miejscach.
  3. Wystąpienie do sądu o upadłość przedsiębiorcy, a następnie zrealizować upadłość konsumencką – rozwiązanie to możliwe jest w momencie, kiedy sąd oddali wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Wówczas przedsiębiorca musi wyrejestrować firmę, dzięki czemu nabywa prawo do upadłości konsumenckiej, a tym samym, po przychyleniu się sądu do jego wniosku – do oddłużenia.

Powyższe warianty pozwalają przedsiębiorcom wyjść z tarapatów. Żeby jednak wiedzieć, który będzie najlepszy, warto zgłosić się do naszej kancelarii. Po przeanalizowaniu sytuacji nasi pracownicy zaproponują odpowiednie rozwiązanie.

Warto skorzystać z pomocy fachowców

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy to ostateczność. Warto zgłosić się do nas w celu omówienia sytuacji firmy. Być może znajdziemy “światełko w tunelu”, które pozwoli rozwiązać problemy finansowe bez popadania w ostateczność. Jeśli jednak nie będzie takiej możliwości, pomożemy Państwu przebrnąć przez cały proces – począwszy od złożenia wniosku, a skończywszy na pomocy w wykonaniu planu spłaty zadłużenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.