Wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu

Wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu

Czy można wypowiedzieć ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie jest coraz częściej wykorzystywanym produktem, który w zamyśle ma zabezpieczać interes banku czy też firmy pożyczkowej. Często również udzielenie kredytu na określonych warunkach wiąże się z obowiązkiem wykupienia przez konsumenta ubezpieczenia. Na ogół również koszt takiego ubezpieczenia jest finansowany ze środków kredytu.

Konsumenci pozostają czasami w błędnym przekonaniu, że ubezpieczenie kredytu jest produktem, z którego nie można zrezygnować. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego – przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający (konsument) może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym.

Jakie korzyści, a jakie zagrożenia mogą wynikać z wypowiedzenia ubezpieczenia kredytu?

Skutkiem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia kredytu jest obowiązek ubezpieczyciela w zakresie zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych przypadkach, gdy koszt ubezpieczenia jest finansowy za cały okres kredytowania w sposób jednorazowy ze środków kredytu, możemy więc liczyć na zwrot składki w całkiem pokaźnej wysokości. Zakładać więc można, że konsument finansowo odczuje zwrot składki od ubezpieczyciela.

Zagrożeniem – przynajmniej teoretycznym – w razie wypowiedzenia ubezpieczenia kredytu – jest możliwość dokonania przez kredytodawcę rekalkulacji warunków, na jakich kredyt został udzielony. Kredytodawca może bowiem stwierdzić, że brak zabezpieczenia kredytu w postaci ubezpieczenia narusza jego interes, a zatem teoretycznie może podnieść wysokość raty kredytowej. Pytanie, czy mimo wszystko – biorąc pod uwagę korzyść w postaci odzyskanej składki ubezpieczeniowej – interes ekonomiczny konsumenta będzie zachowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.