Wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu

Wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu

Czy można wypowiedzieć ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie jest coraz częściej wykorzystywanym produktem, który w zamyśle ma zabezpieczać interes banku czy też firmy pożyczkowej. Często również udzielenie kredytu na określonych warunkach wiąże się z obowiązkiem wykupienia przez konsumenta ubezpieczenia. Na ogół również koszt takiego ubezpieczenia jest finansowany ze środków kredytu.

Konsumenci pozostają czasami w błędnym przekonaniu, że ubezpieczenie kredytu jest produktem, z którego nie można zrezygnować. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego – przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający (konsument) może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym.

Jakie korzyści, a jakie zagrożenia mogą wynikać z wypowiedzenia ubezpieczenia kredytu?

Skutkiem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia kredytu jest obowiązek ubezpieczyciela w zakresie zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych przypadkach, gdy koszt ubezpieczenia jest finansowy za cały okres kredytowania w sposób jednorazowy ze środków kredytu, możemy więc liczyć na zwrot składki w całkiem pokaźnej wysokości. Zakładać więc można, że konsument finansowo odczuje zwrot składki od ubezpieczyciela.

Zagrożeniem – przynajmniej teoretycznym – w razie wypowiedzenia ubezpieczenia kredytu – jest możliwość dokonania przez kredytodawcę rekalkulacji warunków, na jakich kredyt został udzielony. Kredytodawca może bowiem stwierdzić, że brak zabezpieczenia kredytu w postaci ubezpieczenia narusza jego interes, a zatem teoretycznie może podnieść wysokość raty kredytowej. Pytanie, czy mimo wszystko – biorąc pod uwagę korzyść w postaci odzyskanej składki ubezpieczeniowej – interes ekonomiczny konsumenta będzie zachowany.

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl