Dlaczego warto inwestować w weksle?

Zabezpieczenie na aktywach

Okres inwestycji

Od 1 roku do 3 lat

Oprocentowanie do 8,5%

Weksle inwestycyjne jako forma tradycyjnego papieru wartościowego stanowią doskonałą alternatywę dla innych form inwestycji, takich jak np. fundusze inwestycyjne czy produkty depozytowe.
Ich zaletą jest nadal atrakcyjne oprocentowanie oraz prosta forma realizowanej inwestycji, a także możliwość realizacji zysku w różnych, nawet miesięcznych, cyklach.
Ponadto weksle inwestycyjne znakomicie sprawdzają się jako forma dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Ma to związek z faktem, iż charakteryzują się bardzo atrakcyjną stopą zwrotu przy jednocześnie niewielkiej ekspozycji na ryzyko.

Jak inwestować w weksle?

Inwestycje realizowane na zasadzie weksli charakteryzują się prostą procedurą, co pozwala na ich szybką realizację oraz nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Inwestora.

Wybierz interesujący Cię okres

Zadeklaruj kwotę wpłaty

Określ w jaki sposób chcesz realizować zysk z weksla

Oprocentowanie 6%
Wypłata zysku: miesięcznie, kwartalnie lub rocznie

Oprocentowanie 7%
Dostępne dla wpłat od 100.000,00 zł
Wypłata zysku: miesięcznie, kwartalnie lub rocznie

Oprocentowanie 7%
Wypłata zysku: miesięcznie, kwartalnie lub rocznie

Oprocentowanie 8%
Dostępne dla wpłat od 100.000,00 zł
Wypłata zysku: miesięcznie, kwartalnie lub rocznie

Oprocentowanie 8%
Wypłata zysku: miesięcznie, kwartalnie lub rocznie

Oprocentowanie 8,5%
Dostępne dla wpłat od 100.000,00 zł
Wypłata zysku: miesięcznie, kwartalnie lub rocznie

Inwestorzy na całym świecie stają obecnie przed ogromnym dylematem: w co inwestować? Na horyzoncie pojawia się mnóstwo „okazji inwestycyjnych”, które kuszą stopami zwrotu, czy obietnicami szybkiego wzbogacenia się.

W obecnych czasach jednak inwestorzy coraz częściej skłaniają się ku rozwiązaniom, które przyniosą nie tyle możliwie największy zysk w możliwie najkrótszym czasie, ale odpowiednio zabezpieczą kapitał i pozwolą przeczekać trudny okres.

Z tego też powodu wciąż rosnącym zainteresowaniem cieszą się instrumenty finansowe, które charakteryzują się przede wszystkim stałymi warunkami. Rozsądnie jest bowiem unikać tych rozwiązań, które nawet wcześniej naznaczone były wahaniami kursów, czy wartości. Dlatego kryptowaluty, nieruchomości, czy waluty obce mogą nie być najlepszym wyborem w najbliższym czasie.

Spore rozczarowania przeżywają obecnie inwestorzy, którzy postawili na nieruchomości. Niezachwiany, wydawałoby się, rynek przeżywa obecnie bardzo trudny czas. Ceny nieruchomości zdają się stać w miejscu, ale nie to jest problemem rynku. Znacząco bowiem hamuje sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Niektóre z przedsiębiorstw zajmujących się budową i sprzedażą lokali mieszkalnych odnotowały nawet 50% spadek przychodów z tego tytułu*. Stagnacja na rynku wtórnym również daje się we znaki sprzedającym, którzy nie są jeszcze gotowi na obniżkę cen sprzedawanych nieruchomości. Kupujący z kolei czekają na ustabilizowanie się sytuacji, co obrazuje chociażby spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Z danych BIK wynika bowiem, że w kwietniu 2020 kredytodawcy przesłali do BIK zapytania na kwotę niższą o 27,6% niż w tym samym okresie rok wcześniej.**

Trudny okres przeżywają również inwestorzy, których głównym celem był wynajem lokali mieszkalnych. Jak szacuje portal domiporta.pl w Warszawie średnia cena wynajmu mieszkania na początku maja jest niższa o 427 zł w porównaniu do miesiąca stycznia br. Ten sam portal przewiduje możliwość spadku cen wynajmu mieszkań nawet o połowę. Przemawiać ma za tym trudny okres jaki mają przed sobą pracownicy. Eksperci zapowiadają bowiem dwucyfrowe bezrobocie, z kolei analitycy banku PeKaO prognozują spadek PKB w całym roku 2020 nawet o 4,4%.

Mając na uwadze fakt, że sytuacja może nie zostać szybko uzdrowiona inwestorzy rynku nieruchomości muszą być przygotowani na trudne nie tyle miesiące co nawet lata.

*Źródło: Businessinsider: https://businessinsider.com.pl/firmy/sprzedaz-mieszkan-nizsza-o-polowe-jw-constructin-pandemia-koronawirus/wq8vf8v

**Źródło: Raport BIK za kwiecień 2020

Inwestorzy zadający sobie to pytanie mają twardy orzech do zgryzienia. Muszą bowiem coraz częściej liczyć się z ryzykiem spadku cen i kursów. Jest to zatem doskonała okazja do zwrócenia swojej uwagi na instrumenty gwarantujące stałe poziomy w tym zakresie.

Weksle roczne charakteryzują się bowiem oprocentowaniem stałym w całym okresie inwestycji. Jeżeli dodamy do tego możliwość otrzymywania miesięcznych wypłat zysku otrzymamy znakomite narzędzie monitorowania rynku oraz całkiem dobre zaplecze wsparcia dla naszego budżetu.

W obecnym czasie najlepszym rozwiązaniem okażą się instrumenty gwarantujące względny spokój inwestora i brak obaw o spadające kursy czy ceny. Dlatego renesans przeżywać będą zapewne produkty w postaci obligacji, czy weksli chociażby.

Oprocentowanie tych ostatnich bije bowiem na głowę oprocentowanie depozytów bankowych. Jeszcze w lutym średnie oprocentowanie lokat wynosiło 1,2%.***

Jak jednak donoszą analitycy Expander Advisors obecnie, po dwóch obniżkach stóp procentowych, nie brakuje ofert z oprocentowanie niewiele powyżej zera, jak chociażby 0,2%, czy nawet 0,01%.

Mając na uwadze fakt, iż w tym samym okresie emitenci weksli oferują stopy na poziomie nawet 8% wybór wydaje się oczywisty. Oczywiście indywidualnej analizie inwestorów należy oddać ryzyko inwestycji wynikające z zakupu weksli. Jednak już teraz nie brakuje ofert z branż, które z obecną sytuacją radzą sobie doskonale.

***Źródło: Expander Advisros: https://www.expander.pl/zakladanie-lokat-traci-sens/

Weksle inwestycyjne na tle innych instrumentów finansowych

Weksle inwestycyjne
7%
Wynajem nieruchomości
6,5%
Lokaty
0,9%
Obligacje skarbowe
0,5%
Bezpieczeństwo

Choć wszystkie instrumenty inwestycyjne niosą ze sobą pewne ryzyko, nasz zespół dokłada wszelkich starań, by inwestorzy otrzymali do swojej dyspozycji produkty odpowiadające ich potrzebom również w tym zakresie.

W Lexitor zdajemy sobie sprawę z wagi poczucia bezpieczeństwa dlatego realizujemy inwestycje na bazie weksli, co powinno stanowić dla Inwestorów dodatkowe zabezpieczenie lokowanego kapitału.

W tym miejscu należy również podkreślić odporność rynku stanowiącego przedmiot działalności Lexitor na wszelkie rynkowe zawirowania. Ma to ścisły związek z faktem, iż płatnikami wierzytelności obsługiwanych przez spółkę są głównie banki działające na rodzimym polskim rynku.

Bezpieczeństwo lokowanego kapitału jest również wynikiem mechanizmów prawa wekslowego. Oznacza to, iż Emitent jest zobowiązany do zapłaty kwoty wskazanej bezpośrednio w treści weksla. Dodatkowo forma inwestycji sprawia, iż wszelkie roszczenia wynikające z weksli podlegają szybkiej procedurze sądowej.

Dlaczego warto wybrać weksle emitowane przez Lexitor?

Lexitor jest podmiotem specjalizującym się w ochronie konsumentów. Spółka zyskała rozgłos reprezentując interesy zbiorowe konsumentów w postępowaniu dotyczącym ustawy o kredycie konsumenckim, w którym to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok uprawniający kredytobiorców do otrzymania zwrotu prowizji po wcześniejszej spłacie pożyczki.
Weksle emitowane przez spółkę są zabezpieczone na portfelu aktywów, w skład którego wchodzą wierzytelności regulowane przez banki działające na polskim rynku. Ponadto weksle charakteryzują się bardzo atrakcyjną stopą zwrotu od 9% do nawet 11,5% w skali roku. Lexitor oferuje też inwestorom szereg indywidualnych rozwiązań pozwalających dostosować nie tylko okres inwestycji, ale także okresy wypłaty odsetek.

Poproś o ofertę weksla inwestycyjnego

1 rok2 lata3 lata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.