Likwidacja poliso-lokat

Poliso-lokaty

Poliso-lokaty były swego czasu reklamowane jako bardzo atrakcyjna forma długoterminowego lokowania kapitału. W swoim założeniu miały one zapewnić nabywcy bezpieczeństwo finansowe w przyszłości, która zazwyczaj była dość odległa.

Ostatecznie okazało się, że w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, kiedy konieczna była wypłata środków zgromadzonych na poliso-lokacie, środki wypłacane Klientowi stanowiły jedynie znikomy procent początkowej wpłaty. Wynikało to z faktu nałożenia na Klienta horrendalnych wręcz prowizji z tytułu likwidacji umów. Wskutek tego dotychczasowi posiadacze takich produktów oferowanych przez różnego rodzaju podmiotu utracili nawet 90% początkowo ulokowanych środków.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne obsługujące takie narzędzia jak polisolokaty często w umowach stosowały klauzule abuzywne, a więc niedozwolone. Równie często dochodziło do obciążania klienta opłatami, o których on sam nie wiedział i nie był o nich informowany. Często w błąd wprowadzały już same broszury informacyjne, bądź nawet osoby obsługujące proces nabycia polisolokaty.

Z tego też względu w przypadku likwidacji takiego produktu ważne jest wsparcie profesjonalnego podmiotu, który skutecznie będzie reprezentował interes swojego Klienta.

Oferujemy

W ramach współpracy naszym Klientom oferujemy:

  • bezpłatną analizę sprawy
  • przygotowanie wszelkiej dokumentacji z wezwaniem funduszu do wypłaty środków
  • wynagrodzenie Kancelarii tylko w przypadku wygranej
  • brak jakichkolwiek innych opłat po stronie Klienta

Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.

Aktualności

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl