Odzyskiwanie środków z UFK

Odzyskiwanie opłat z tytułu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i polisolokat

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe określane są mianem produktów, które łączą w sobie funkcję inwestycji i ubezpieczenia. Na polskim rynku istnieje obecnie wiele podmiotów, które oferują tego rodzaju produkty, a wśród nich m.in. TU Europa, AXA, Generali, Aviva, MetLife. Aegon, OpenLife. Pytanie – czy są one bezpieczne i czy rzeczywiście dają gwarancję uzyskania wysokiej stopy zwrotu zainwestowanego kapitału? Może mieć co do tego poważne wątpliwości. Przede wszystkim ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są uregulowane w obszernych dokumentach, z których trudno jest przeciętnemu człowiekowi nie posiadającemu wiedzy prawniczej zorientować się na jakich warunkach nabywa ten produkt, jakie są potencjalne jego korzyści, a jakie wiążą się z nim ryzyka. Z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi wiąże się bardzo wysokie ryzyko utraty nawet znacznej części zainwestowanych środków. Bardzo więc prawdopodobne, że w razie zakończenia umowy konsument uzyska jedynie część powierzonych pieniędzy.
Z racji jednak, że umowy, w ramach których sprzedawano ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, są często obciążone licznymi klauzulami niedozwolonymi, toteż istnieje możliwość skutecznego odzyskania nawet całości wpłaconych środków. Lexitor jako spółka specjalizująca się w sporach z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oferuje usługi polegające na odzyskiwaniu opłat zainwestowanych w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji zarówno tych klientów, którzy są obecnymi uczestnikami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, jak również tych, którzy zakończyli swoje umowy – ponosząc przy tym straty.
Skontaktuj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.