Upadłość konsumencka – prowadzimy sprawy we Wrocławiu

Upadłość konsumencka – prowadzimy sprawy we Wrocławiu

Pomimo tego, że instytucja upadłości konsumenckiej jest dość młoda, nasi prawnicy potrafią w tym momencie doprowadzić do sytuacji, w której żaden sąd nie ma wątpliwości co do słuszności złożonych przez naszą kancelarię wniosków.  Świadczymy kompleksowe usługi prawne we Wrocławiu nie tylko dla klientów indywidualnych, dla których upadłość konsumencka może być jedynym rozwiązaniem problemów, ale również dla mniejszych i większych firm, które popadły w tarapaty finansowe.

Zrozumienie – my nie oceniamy, my pomagamy wyjść z tarapatów

Prawnicy, którzy zostaną przydzieleni do Państwa sprawy, nie oceniają. Wręcz przeciwnie starają się postawić w Państwa sytuacji i zrozumieć, jak do niej doszło. Zrozumienie, jakie okazujemy, jak również zachowanie wszelkich norm etycznych pozwala im zdobyć zaufanie klienta, które jest niezwykle cenne w dalszym postępowaniu. Chcemy podkreślić, że podczas przygotowywania wniosku o upadłość konsumencką, klient musi szczerze powiedzieć o wszystkim swojemu pełnomocnikowi. Zatajenie jakichkolwiek informacji może skutkować odrzuceniem wniosku.
W każdej sprawie dobro klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego też nasi prawnicy podczas prowadzenia sprawy kierują je na tory, które pozwalają w jak najlepszy sposób zabezpieczyć jego interesy. Opierając się na fachowej wiedzy i doświadczeniu, rzetelnie podchodzimy do każdej sprawy i wraz z klientami wypracowujemy najlepsze dla nich rozwiązania.

Przeprowadzimy dla Państwa proces oddłużania

Proces oddłużania, czyli pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to sprawy, które traktujemy niezwykle poważnie. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że zarówno sądy we Wrocławiu, jak i innych miastach w naszym kraju sceptycznie podchodzą do tego typu postępowań. Oznacza to, że wyszukują przesłanek do tego, aby oddalić złożony wniosek już w początkowej fazie postępowania.
Nasi prawnicy, dzięki posiadanej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu, robią wszystko, co w ich mocy, aby proces oddłużania poszedł po ich myśli.
Dzięki ich działaniom osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które potrzebują pomocy w odbudowaniu nie tylko sytuacji finansowej, ale również często całego życia są w stanie spłacić wierzycieli i zacząć wszystko na nowo, z czystą kartą. Nasi prawnicy są w stanie wykazać, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań i że stan ten nie jest jego winą. Taki obrót sprawy pozwala na to, aby naszym klientom sąd często umarza zobowiązania, dzięki czemu ci mogą zacząć nowy etap w życiu.

Fachowa pomoc to podstawa sukcesu – upadłość konsumencka nie ma dla nas tajemnic

Odkąd w 2014 roku znowelizowano ustawę, która jest podstawowym aktem prawnym dotyczącym upadłości konsumenckiej, szacuje się, że pod koniec roku 2018 aż 6,5 tysiąca osób ogłosiło upadłość.  Znowelizowane przepisy pozwoliły im uporać się z kłopotami i rozpocząć nowe życie. Chcemy podkreślić, że choć nowe przepisy nie są tak rygorystyczne, nadal istnieje ryzyko, że źle wypełniony wniosek, brak dokumentów potwierdzających sytuację dłużnika, może spowodować, że wniosek zostanie oddalony przez sąd. Warto zatem rozpocząć współpracę z ludźmi takimi jak my – doświadczonymi i znającymi każdą linijkę obowiązującej ustawy na pamięć. Fachowa pomoc, jaką oferujemy, wielokrotnie uratowała naszych klientów przed widmem biedy i spłacania długów przez całe życie.

Bezpłatna analiza

Zdając sobie sprawę z faktu, że przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej nie należą do najprostszych, zanim podejmiemy współpracę, w pierwszej kolejności bezpłatnie analizujemy sytuację zgłaszającej się do nas osoby. Dzięki szczerej rozmowie, jak i dostarczonym przez klienta dokumentom, jesteśmy w stanie określić, czy sąd we Wrocławiu przychyli się do złożonego wniosku.
Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najlepsze możliwe rozwiązanie. Zachęcamy zatem do kontaktu. Nasi doradcy przyjmą Państwa zgłoszenie, przeanalizują je pod kątem możliwości złożenia wniosku i skontaktują się w celu ustalenia dalszego etapu postępowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.