Wierzytelności wobec banków i firm pożyczkowych

 

Wierzytelności wobec banków i firm pożyczkowych wynikają na ogół z tytułu umów kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego. Ich podstawą może być w szczególności:

  • wcześniejsza spłata kredytu, która uprawniać powinna do otrzymania proporcjonalnego zwrotu części kosztów kredytu
  • zastosowanie niedozwolonych klauzul umownych skutkujących nadmiernie wysokimi kosztami kredytu
  • naruszenie maksymalnych kosztów rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO)

Odrębną grupą osób uprawnionych są kredytobiorcy posiadający kredyt walutowy (frankowy), którzy w związku z niekorzystnym kursem walutowym zostali narażeni na potężne straty finansowe.

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl