Wierzytelności wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych

(niewłaściwe zarządzanie funduszem)

Inwestowanie w papiery wartościowe zawsze wiąże się z wysokim ryzykiem, które może skutkować utratą części, a nawet całości powierzonych środków pieniężnych. Nie oznacza to jednak, że inwestor jest pozbawiony jakiejkolwiek ochrony prawnej. Istnieją instrumenty, które mogą służyć do skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Jako jedna z pierwszych i nielicznych firm na rynku podejmujemy się dochodzenia roszczeń służących osobom, które utraciły swoje pieniądze w ramach inwestycji w papiery wartościowe.

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl