Wierzytelności wobec towarzystw ubezpieczeń na życie

(polisolokaty)

Polisolokaty to produkty, które w ostatniej dekadzie cieszyły się dużą popularnością wśród konsumentów. Były one reklamowane jako produkty, które gwarantują wysokie stopy zwrotu. Klienci nie byli natomiast należycie informowani lub pozostawali w nieświadomości, że zerwanie polisolokaty wiązać się będzie z utratą dużej części zainwestowanych środków pieniężnych.

Stosowane w umowach związanych z polisolokatami klauzule mają często charakter niedozwolony, co pokazuje praktyka orzecznicza sądów. Otwiera to osobom poszkodowanym możliwość odzyskania nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych.

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl