Współpraca

Zapraszamy do współpracy

W związku z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży – oferujemy model współpracy oparty na umowie pośrednictwa. Praktykowana przez nas umowa to dwustronicowy dokument, który jasno i w sposób uwzględniający interes obydwu stron – określa zasady współpracy. Zadaniem osób – pośredników jest pozyskiwanie klientów, którzy:

 • po dacie 18 grudnia 2011 r. zaciągnęli kredyt konsumencki i który został przez nich wcześniej spłacony
 • po dacie 22 lipca 2017 r. zaciągnęli kredyt hipoteczny i który został przez nich wcześniej spłacony

Bez znaczenia jest, czy kredyt został udzielony przez firmę pożyczkową, przez SKOK czy też przez bank.
Wyżej wymienionym klientom możemy zaoferować całkowicie bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej i ewentualny odkup wierzytelności wynikającej z faktu wcześniejszej spłaty kredytu. Podstawą do odkupu wierzytelności jest umowa przelewu wierzytelności. Płatności do klienta realizujemy w formie przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub w formie gotówkowej.

Korzyści dla Partnera:

 • Szeroki zakres spraw – m.in. wszystkie kredyty konsumenckie udzielone po 18 grudnia 2011 r.,
 • Błyskawiczna i bezpłatna analiza dokumentacji kredytowej,
 • Atrakcyjny model finansowania,
 • Terminowe i regularne wypłaty,
 • Dostęp do systemu informatycznego CRM,
 • Wsparcie administracyjne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

 • przez poniższy formularz wybierając opcję “Współpraca”,
 • wysyłając wiadomość na adres  partner@lexitor.pl,
 • dzwoniąc na numer 530 831 177.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.