Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Dystrybucja naszych usług

Nasze usługi dedykowane są licznej grupie konsumentów, dlatego stwarzamy szerokie możliwości zarabiania dla osób zainteresowanych z nami współpracą w zakresie dystrybucji naszych usług.

Nie narzucamy jakichkolwiek ograniczeń dla potencjalnych współpracowników, dlatego podejmując z nami współpracę możesz działać w sposób stały lub okazjonalnie.

Każdy może mieć kontakt z naszymi klientami (ponieważ np. każdy miał lub ma kredyt, z tytułu którego mogą przysługiwać mu roszczenia), ale szczególnie zapraszamy do współpracy:

  • pośredników i doradców finansowych
  • pośredników i doradców kredytowych
  • pośredników i doradców odszkodowawczych
  • agentów ubezpieczeniowych
  • pośredników nieruchomości
  • doradców leasingowych

Oferujemy bardzo atrakcyjny model wynagradzania, a także wsparcie marketingowe i administracyjne. Jesteśmy również otwarci na prowadzenie naszej placówki partnerskiej z wyłącznością w danej lokalizacji.

Formularz zgłoszeniowy

Przeciągnij i upuść pliki tutaj
lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.