Zwrot kosztów kredytu

Rynek finansowy

Zwrot kosztów od kredytu jest możliwy dzięki nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Rynek finansowy jest w Polsce bardzo rozwinięty o czym świadczy nie tylko liczba udzielanych kredytów i pożyczek, ale także liczba podmiotów na nim działających. Obok powszechnie znanych banków, udzielaniem finansowania zajmują się również bardzo liczne firmy pożyczkowe, które prześcigają się w propozycjach udzielenia pożyczki.

Dość swobodne podejście do kwestii konsumpcji sprawia, że zdecydowana większość społeczeństwa korzystała, bądź wciąż aktywnie korzysta z różnych form kredytowania. Do tej najbardziej popularnej należy oczywiście pożyczka konsumencka, udzielana na dowolny cel.

W tym gąszczu ofert i przepisów to właśnie my – Kancelaria Lexitor – stajemy po stronie pożyczkobiorców oferując swoje wsparcie w kontaktach z bankami i firmami pożyczkowymi. Bazując na dużym doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu podjęliśmy szereg skutecznych działań, dzięki którym wielu naszych klientów mogło się przekonać o tym, że zwrot prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu jest jak najbardziej możliwy.

Wysokie opłaty

W obecnym czasie banki oraz firmy pożyczkowe obarczają klienta często bardzo wysokimi opłatami za sam fakt uruchomienia kredytu. Prowizje często sięgają kilkunastu procent kwoty udzielonej pożyczki i są z niej finansowane. To z kolei prowadzi do paradoksu, w którym tak naprawdę bank nalicza odsetki od prowizji.

Na względzie należy mieć fakt, że do wcześniejszej spłaty pożyczki dochodzi bardzo często. Odbywa się to na zasadzie refinansowania, czyli popularnej konsolidacji, bądź do spłaty dochodzi ze środków pożyczkobiorcy.

W każdym z tych przypadków pożyczkobiorca ma prawo odzyskać kwotę prowizji analogiczną do okresu spłaty przewidzianego harmonogramem, który następuje po dniu kiedy dokonana została całkowita spłata zobowiązania.

Przykłady

Jeżeli pożyczka została udzielona na okres 72 miesięcy (6 lat) a jej całkowita spłata nastąpiła już po 2 latach, czyli 24 miesiącach, a bank, bądź firma pożyczkowa pobrał prowizję w dniu jego udzielenia, to ta właśnie prowizja podlega zwrotowi za okres pozostałych 48 miesięcy (4 lat).

Należy pamiętać, że prowizja najczęściej jest finansowana z kwoty udzielonego kredytu/pożyczki. Dlatego jest zwrot jak najbardziej leży w interesie Klienta. Ponadto mając na uwadze obecną wysokość prowizji oraz często następującą konsolidację i wcześniejszą spłatę zobowiązań, kwota zwracanej prowizji często jest bardzo wysoka i stanowi znaczącą wartość dodaną dla Klienta.

Kancelaria Lexitor w ramach usługi podejmie się bezpłatnej analizy prawnej każdej takiej sprawy. Dzięki temu każdy pożyczkobiorca bez zbędnych kosztów i stresu może uzyskać pomoc w odzyskaniu swoich pieniędzy.

Dlatego drogi Kliencie jeżeli w okresie ostatnich 5 lat aktywnie korzystałeś z pożyczki, którą następnie spłaciłeś przed czasem, skontaktuj się z nami, a poinformujemy Cię jaka kwota przysługuje Ci do zwrotu z tytułu prowizji bankowej.

Ponadto w chwili obecnej uzyskanie pożyczki/kredytu wiąże się często z koniecznością opłacenia wysokiej składki na ubezpieczenie, które w założeniu stanowić ma zabezpieczenie udzielonego finansowania. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że często dochodzi do wcześniejszej spłaty, bądź nadpłaty pożyczki, Klient ma prawo odzyskać część opłaconej wcześniej składki ubezpieczeniowej.

Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki temu, iż w przypadku skrócenia okresu rzeczywistej spłaty pożyczki, możliwe jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, które miało stanowić zabezpieczenie. Brak zobowiązania oznacza bowiem, że takie zabezpieczenie nie jest więcej potrzebne, toteż pożyczkobiorca nie ma obowiązku jego kontynuowania.

Mając na uwadze fakt, że często kwoty ubezpieczeń płatnych jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu, sięgają kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych ich zwrot może stanowić doskonałą rekompensatę wcześniej poniesionych kosztów.

Jeżeli pożyczka została udzielona na okres 60 miesięcy (5lat), a składka ubezpieczeniowa została pobrana z góry za cały okres kredytowania, to w przypadku kiedy w wyniku wcześniejszej spłaty, bądź nadpłaty okres kredytowania skróci się do 24 miesięcy – pożyczkobiorca winien otrzymać zwrot składki ubezpieczeniowej za pozostały okres 36 miesięcy.

Kancelaria Lexitor oferuje usługę polegającą na odzyskaniu części składki ubezpieczeniowej opłaconej z kwoty kredytu w dniu jego uruchomienia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów zupełnie bezpłatnie dokonamy analizy każdej sprawy, po czym poinformujemy Klienta o kwocie potencjalnego zwrotu.

Nie zwlekaj i już dzisiaj skorzystaj z naszej pomocy i odzyskaj swoje pieniądze.

Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.

Aktualności

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl