Kredyt Darmowy – odzyskaj nienależne opłaty kredytowe

Kredyt Darmowy – odzyskaj nienależne opłaty kredytowe

Kredyt darmowy to w uproszczeniu mówiąc sankcja wobec kredytodawcy za naruszenie niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Powoduje ona, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych kosztów pozaodsetkowych, zaś jeśli już zdążył je uiścić, to staje się uprawniony do otrzymania ich zwrotu od kredytodawcy.

W jaki sposób sprawdzić, czy jestem uprawniony do „kredytu darmowego”?

W tym celu należy poddać starannej weryfikacji treść umowy kredytowej wraz z jej wszystkimi załącznikami. Weryfikacja dokumentów kredytowych następuje między innymi poprzez sprawdzenie, czy umowa zawiera wszystkie wymagane prawem elementy oraz czy zastosowane koszty kredytowe mieszczą się w dopuszczalnych przez ustawę granicach.

Co należy zrobić, aby skorzystać z prawa do „kredytu darmowego”?

Po dogłębnej weryfikacji dokumentacji kredytowej – należy złożyć i przesłać do kredytodawcy pisemne oświadczenie, w którym kredytobiorca wskaże konkretne uchybienia ze strony kredytodawcy i stwierdzi, że chce skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim.

Co w sytuacji jeśli nadal spłacam kredyt?

Wówczas kredyt można spłacać według dotychczasowego harmonogramu, ale w ratach pomniejszonych o odsetki i koszty pozaodsetkowe kredytu.

W jakim terminie można skorzystać z prawa do kredytu darmowego?

Z prawa do kredytu darmowego poprzez złożenie stosownego oświadczenia można skorzystać w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wykonania umowy, a zatem od dnia spłaty kredytu.

Spłaciłeś lub nadal spłacasz kredyt/pożyczkę? Chciałbyś sprawdzić, czy możesz obniżyć koszt kredytu nawet o połowę lub czy przysługuje Ci prawo do zwrotu odsetek i kosztów kredytu?

Kancelaria LEXITOR gwarantuje bezpłatną weryfikację każdej sprawy – skontaktuj się z nami, prześlij swoje dokumenty i sprawdź ile możesz zyskać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych w tym do realizacji mojego zgłoszenia i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lexitor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa, KRS 0000700063. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i zawartych przez niego umów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Pani/Pana danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu informacje@lexitor.pl.