Kredyt Darmowy – odzyskaj nienależne opłaty kredytowe

Kredyt Darmowy – odzyskaj nienależne opłaty kredytowe

Kredyt darmowy to w uproszczeniu mówiąc sankcja wobec kredytodawcy za naruszenie niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Powoduje ona, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych kosztów pozaodsetkowych, zaś jeśli już zdążył je uiścić, to staje się uprawniony do otrzymania ich zwrotu od kredytodawcy.

W jaki sposób sprawdzić, czy jestem uprawniony do „kredytu darmowego”?

W tym celu należy poddać starannej weryfikacji treść umowy kredytowej wraz z jej wszystkimi załącznikami. Weryfikacja dokumentów kredytowych następuje między innymi poprzez sprawdzenie, czy umowa zawiera wszystkie wymagane prawem elementy oraz czy zastosowane koszty kredytowe mieszczą się w dopuszczalnych przez ustawę granicach.

Co należy zrobić, aby skorzystać z prawa do „kredytu darmowego”?

Po dogłębnej weryfikacji dokumentacji kredytowej – należy złożyć i przesłać do kredytodawcy pisemne oświadczenie, w którym kredytobiorca wskaże konkretne uchybienia ze strony kredytodawcy i stwierdzi, że chce skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim.

Co w sytuacji jeśli nadal spłacam kredyt?

Wówczas kredyt można spłacać według dotychczasowego harmonogramu, ale w ratach pomniejszonych o odsetki i koszty pozaodsetkowe kredytu.

W jakim terminie można skorzystać z prawa do kredytu darmowego?

Z prawa do kredytu darmowego poprzez złożenie stosownego oświadczenia można skorzystać w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wykonania umowy, a zatem od dnia spłaty kredytu.

Spłaciłeś lub nadal spłacasz kredyt/pożyczkę? Chciałbyś sprawdzić, czy możesz obniżyć koszt kredytu nawet o połowę lub czy przysługuje Ci prawo do zwrotu odsetek i kosztów kredytu?

Kancelaria LEXITOR gwarantuje bezpłatną weryfikację każdej sprawy – skontaktuj się z nami, prześlij swoje dokumenty i sprawdź ile możesz zyskać.

rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Rzetelny-Biznes.pl